รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 ทั่วประเทศ นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 ทั่วประเทศ นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1 ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ 22 คน
   • (หน้า 2)
  • ภาษาฝรั่งเศส 12 คน
   • (หน้า 3)
  • ภาษาเยอรมัน 6 คน
   • (หน้า 4)
  • ประวัติศาสตร์ 10 คน
   • (หน้า 4)
  • บ้านและชุมชน 3 คน
   • (หน้า 5)
  • สารสนเทศศึกษา 15 คน
   • (หน้า 5)
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • (หน้า 6)
  • ภาษาไทย 7 คน
   • (หน้า 7)
  • ภาษาญี่ปุ่น 11 คน
   • (หน้า 7)
  • ภาษาจีน 12 คน
   • (หน้า 8)
  • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 9)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์ 60 คน
   • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • คณะแพทยศาสตร์-กลุ่มเรียนดี/โอลิมปิก
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นม.4 และ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 3.75
  • ผ่านการอบรม สอวน.ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกชาการระดับชาติ
   • หรือผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท. ตามสาขาที่กำหนด ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์-กลุ่มเรียน/อังกฤษ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นม.4 และ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 3.75
  • มีความโดดเด่นทางภาษาอังฤษ โดยมีผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CMU-eTEG — ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
   • TOEFL-Paper — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • TOEFL-iBT — ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
   • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 75

กระบวนการคัดเลือก

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขาวิชา
 • คณะแพทยศาสตร์
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์