รับตรง60 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2560

รับตรง60 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สุขศึกษาและพลศึกษา 13 คน
 • คณะจิตวิทยา
  • จิตวิทยา 3 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 6 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ 5 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง 2 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สถิติศาสตรบัณฑิต 1 คน
  • บัญชีบัณฑิต 2 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 2 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 20 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ในต่อไปนี้
  • กรีฑา กอล์ฟ ขี่ม้า คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด ซอฟท์บอล ดาบไทย ดาบสากล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง โปโลน้ำ ฟุตซอล ฟุตบอลหญิง มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูโด ระบำใต้น้ำ รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้
 • มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงปี 2557-2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะกำหนด
 • มีผลการสอบ GAT และ/หรือ PAT ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2, 14-16)

จำนวนรับ

 • รวม 85 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์