รับตรง60 ทั่วประเทศ DTX คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ DTX คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 กันยายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (ITP) — ไม่ต่ำกว่า 470
  • หรือ TOEFL (CBT) — ไม่ต่ำกว่า 150
  • หรือ TOEFL (IBT) — ไม่ต่ำกว่า 52
  • หรือ IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 60
  • หรือ ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น — ไม่ต่ำกว่า 50%
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์