TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

ปฏิทินรับตรง60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560 (3 ช่วง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2560 (3 ช่วง)

ปฏิทินรับตรง60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560 (3 ช่วง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรง60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560 (3 ช่วง)

ปฏิทินรับตรง60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560 (3 ช่วง)

อื่นๆ

เว็บไซต์