รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมการบำรุงรักษา-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน-ภาคสมทบ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 265 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่คณะที่ต้องการสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์