รับตรง59 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2559 (นานาชาติ/รอบ 2)

รับตรง59 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2559 (นานาชาติ/รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตวิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา-นานาชาติ 3 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการสื่อสาร-นานาชาติ 2 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเงื่อนไขดังนี้
  • Grade 12 ตามระบบโรงเรียนอเมริกัน หรือ
  • Year 13 ตามมระบบโรงเรียนอังกฤษ หรือ
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ในต่อไปนี้
  • กรีฑา กอล์ฟ ขี่ม้า ครอสเวิร์ด บริดจ์ ลีลาศ ว่ายน้ำ หมากกระดาน
 • มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงปี 2557-2559
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและวิชาการ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11