รับตรง59 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2559 (รอบพิเศษ)

รับตรง59 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2559 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 กรกฏาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • ทัศนศิลป์ 5 คน
  • ศิลปะประยุกต์ 5 คน
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • ทัศนศิลป์ 5 คน
  • ศิลปะประยุกต์ 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อ ไม่เกิน 3 คน
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • โรงเรียนคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • สอบทฤษฎี/สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6