รับตรง59 นิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 นิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ
   • วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 15 คน
   • วิชาเอกออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา 15 คน
   • วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 15 คน
 • (หน้า 3)
 • (เรียน จ-ศ เวลา 16.30-20.30 และ ส. 08.00-16.00)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5