รับตรง59 อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง59 อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิฌศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ภาพถ่าย “กิจกรรมทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ฉันสนใจ” พร้อมอธิภาพเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5