รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 10 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 10 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5