รับตรง59 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหิดล (เพิ่มเติม รอบ 2)

รับตรง59 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหิดล (เพิ่มเติม รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลการ/BMI ระหว่าง 18-30
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์