รับตรง59 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 23 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบในการคัดเลือกปีการศึกษา 2558 หรือ 2559 ไม่ต่ำกว่า 16,000 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย GPAX / O-NET / GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3