รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 23 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบในการคัดเลือกปีการศึกษา 2559 ไม่ต่ำกว่า 17,000 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย GPAX / O-NET / GAT / PAT 1
 • ไม่มีภาวะตาบอดสี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)

เว็บไซต์