รับตรง59 รอบหลัง Admission คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

รับตรง59 รอบหลัง Admission คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ รอบหลัง Admission ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • เภสัชศาสตร์ 6 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4 ปี

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลคะแนน Admission รวมไม่ต่ำกว่า 14,000 คะแนน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลคะแนน Admission รวมไม่ต่ำกว่า 9,000 คะแนน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลคะแนน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2