TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • สาขาการสร้างภาพยนตร์
   • สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-160-1350

รับตรง59 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

เว็บไซต์