รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 30 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รูปแบบที่ 1
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รูปแบบที่ 2
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • รูปแบบที่ 1
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รูปแบบที่ 1
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
   • มีผลการสอบ PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • รูปแบบที่ 2
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา สายวิทย์-คณิต
   • สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
 • (หน้า 3, 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1
  • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ ปีการศึกษา 2557 หรือ 2558
 • (หน้า 3, 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์