รับตรง59 โควตา วิทยาลัยการท่องเที่ยว,อุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม 2559 (ครั้งที่ 3)

รับตรง59 โควตา วิทยาลัยการท่องเที่ยว,อุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม 2559 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาการ
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนครพนม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์