TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ (05)
 • มีผลการสอบ GAT และ
  • PAT คณิต หรือ
  • PAT ภาษาฝรั่งเศส หรือ
  • PAT ภาษาเยอรมัน หรือ
  • PAT ภาษาญี่ปุ่น หรือ
  • PAT ภาษาจีน หรือ
  • PAT ภาษาอาหรับ หรือ
  • PAT ภาษาบาลี

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์