TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการสมัครสอบ TU-GET ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 15 มิถุนายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • TU-GET — สอบวันที่ 30 มิถุนายน 2556

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
  • ค่าสมัครสอบ 500 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์