TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 19 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 35 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8