รับตรง59 กษ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ราชภัฏชัยภูมิ 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 กษ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ราชภัฏชัยภูมิ 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาวิลัยราชภัฎชัยภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตาสหกรรมและวิสาหกิจ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์