รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2559 (รอบ 2)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์