TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คู่ขนาน 2 ปริญญา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลการสอบ PAT 2 มาพิจารณา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6