รับตรง59 กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏยะลา 2559

รับตรง59 กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏยะลา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 31 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 420 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์