TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง59 โควตา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 25 เมษายน – 8 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 25 เมษายน – 15 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม-นานาชาติ 30 คน
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม-นานาชาติ/สองปริญญา 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4