TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

โครงการสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS จุฬาฯ ครั้งที่ 7/2556

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS, CU-ATS (NANO) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 – 13 มิถุนายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • CU-TAD — สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08:30 – 12:00 น.)
  • CU-ATS — สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 (เวลา 13.00 – 15.00 น.)
  • CU-ATS (NANO) — สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 (เวลา 13.00 – 16.00 น.)
  • CU-TEP — สอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30 – 11.30 น.)
  • CU-AAT — สอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 (เวลา 13.00 – 15.30 น.)

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.atc.chula.ac.th/

เว็บไซต์

อื่นๆ

ป้ายกำกับ: