โครงการรับตรง หลังแอดมิชชั่น ม.นเรศวร 2556

โครงการรับตรง หลังแอดมิชชั่น ม.นเรศวร 2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — 36 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง — 30 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย — 20 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล — 20 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนรับ

 • รวม 106 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ