รับตรง59 ทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 22 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
 • มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาการ 5 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
  • เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์