รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมการเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • สายวิทยาศาสตร์
  • สายศิลปศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • เป็นนักกีฬากรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทควันโดยูโด เทนนิส คาราเต้-โด บริดจ์ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เปตอง แบดมินตัน ยิงปืน เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย ซอฟท์บอล ฮอกกี้ ฟุตซอล ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
 • มีคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด และ/หรือ ผลการสอบ GAT / PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์