โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2556

โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 29 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
  • สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ปกติ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
  • สาขาวิชาการบัญชร หลักสูตร 4 ปี ปกติ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี สมทบ เสาร์-อาทิตย์
  • สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป) หลักสูตร 4 ปี สมทบ เสาร์-อาทิตย์
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น หลักสูตร 4 ปี ปกติ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาสิขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์