รับตรง59 โครงการปกติและพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 โครงการปกติและพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ สอบรับตรง (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • การออกแบบภายใน 11 คน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 คน
 • ประยุกตศิลปศึกษา 25 คน
 • เครื่องเคลือบดินเผา 55 คน
 • การออกแบบเครื่องประดับ 5 คน
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย 45 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) โควตาภูมิภาค และโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เว้นแต่แจ้งของสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ก่อนวันยื่นใบสมัครคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2558 วิชาไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์