รับตรง59 อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (รอบ 2)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาอินเดียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 21 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 21 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • TOEFL
   • หรือ CBT — ไม่ต่ำกว่า 97
   • หรือ PBT — ไม่ต่ำกว่า 400
   • หรือ IBT — ไม่ต่ำกว่า 32
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 400
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอินเดียศึกษา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์