TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

โครงการรับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ครั้งที่ 2) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร แบบรับตรง (ครั้งที่ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 20 – 23 และ 27 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร — 5 คน
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม — 5 คน
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร — 5 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต

จำนวนรับ

  • รวม 15 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการเรียนการสอน อาคารเจ้าคุณทหาร ชั้น 2 ห้อง D 201/1

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์