รับตรง59 ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาไทยศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ IELTS (Academic), TOEFL (CPT/PBT/IBP), TU-GET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์