รับตรง59 ยื่น GAT/PAT วิศวะระบบการผลิต ลาดกระบัง 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ยื่น GAT/PAT วิศวะระบบการผลิต ลาดกระบัง 2559 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์