รับตรง59 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2559

รับตรง59 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages (จีน) 3 ปี

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนบทความ
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์