รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2560

รับตรง59 สอบข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 2559

มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต (ไม่รับ กศน.)
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2