TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง 2559 (รอบสอง/วิทย์คอม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง/วิทย์คอม)

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 16 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 16 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ หมวดทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8