รับตรง59 ทุนความสามารถพิเศษ ราชภัฏศรีสะเกษ 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ทุนความสามารถพิเศษ ราชภัฏศรีสะเกษ 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพลศึกษา
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์