รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
 • ไม่เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนของการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระบบรับตรง (โควตา) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 • ไม่เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ โควตาพิเศษ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรศวร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์