รับตรง59 ส่งเสริมนักเรียนดีเด่น สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ส่งเสริมนักเรียนดีเด่น สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนดีเด่นทางวิชาการของ อบจ. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2, 5)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์