สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง59 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ ลาดกระบัง 2559 (ขยายเวลา)

สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ขยายเวลา)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2559
 • 8 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • SAT (Reasoning) or SAT subject test (Math Level II or Physics or Chemistry)
  • GAT / PAT 1 / PAT 3
 • มีผลการสอบวัดระดับทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป (ถ้ามี)
  • IELTS
  • TOEFL-PBT
  • TOEFL-IBT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5