รับตรง59 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง59 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์
   • การออกแบบกราฟิก
   • แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์
   • การออกแบบภาพยนตร์
   • (หน้า 6)
  • เทคโนโลยีมีเดีย
   • เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล
   • พัฒนากเกมส์
   • เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
   • (หน้า 7)
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
   • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 82 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9