TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรง59 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.นวมินทราธิราช 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • 15 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • ผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มที่ 1
  • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ หรือสอบวิชาความรู้พื้นทางการแพทย์ฉุกเฉิน
  • สอบสัมภาษณ์
 • กลุ่มที่ 2
  • สอบวิชาความรู้พื้นทางการแพทย์ฉุกเฉิน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวชิระเวชกิจ ชั้น M อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5