TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2 ครั้งที่ 1/2559 โดย
  • GAT ไม่ต่ำกว่า 60%
  • PAT2 ไม่ต่ำกว่า 40%
 • มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • GAT — ตั้งแต่ 85% หรือ
  • CMU-eTEG — ตั้งแต่ 75 หรือ
  • TOEFL-PBT — ตั้งแต่ 550 หรือ
  • TOEFL-IBT — ตั้งแต่ 79 หรือ
  • IELTS — ตั้งแต่ 6.5 หรือ
  • CU-TEP — ตั้งแต่ 75
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6