รับตรง59 ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นทายาทสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา เป็นเจ้าของฟาร์ม ตามขนาดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กำหนด และทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยมีหลักฐานการรับรองจากทางราชการ รับรองว่าเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จริง
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2, 6)
 • (ขนาดฟาร์ม หน้า 7)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์