TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิต ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพื้นที่บริการกลุ่มจังหวัดที่กำหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ปกครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพื้นที่บริการกลุ่มจังหวัดที่กำหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • โควตารับตรงพื้นที่บริการ
  • อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์
  • 60 คน
 • โควตารับตรงพื้นที่อีสาน
  • นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มหาสารคาม
  • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9