รับตรง59 รอบรับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (ครั้งที่ 1)

รับตรง59 รอบรับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (ครั้งที่ 1)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มกราคม – 22 มีนาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
   • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
   • สาขาวิชาการจัดการสปา
 • Faculty of Hospitality Industry
  • Bachelor of Business Administration
   • Hotel and Resort Management
   • Culinary Arts and Restaurant Management

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง59 รอบรับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (ครั้งที่ 1)

เว็บไซต์