รับตรง59 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2559

รับตรง59 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2559

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการ

  • จำหน่ายใบสมัคร : 11 มกราคม – 18 มีนาคม 2559
  • รับสมัคร : 14 – 18 มีนาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีสมัคร

  • ซื้อใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

รับตรง59 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง59 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2559

รับตรง59 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2559