รับตรง59 การจัดการโรงแรม-นานาชาติ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 การจัดการโรงแรม-นานาชาติ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 4 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • รอบที่ 2 : 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2559
 • รอบที่ 3 : 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • PBT — ไม่ต่ำกว่า 500
   • หรือ CBT — ไม่ต่ำกว่า 173
   • หรือ IBT — ไม่ต่ำกว่า 61
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • หรือ สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ของคณะ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ หรือสอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร บางรัก
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์